ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ: 01553327
Телефон: 032-270-62-77
e-mail: lgb@lviv.farlep.net
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
 

Особлива інформація на 30.03.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Генеральний директор                            Зазуляк Т.I. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    29.03.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Львiвгуртбакалiя"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01553327
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 79035
     Населений пункт м. Львiв
     Вулиця, будинок вул. Бузкова, 2
     Міжміський код, телефон та факс (032) 270-62-77, (032) 270-62-77
     Електронна поштова адреса lgb@lviv.farlep.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 29.03.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 62
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 02.04.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення lvivbakaliya.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 30.03.2012