ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ: 01553327
Телефон: 032-270-62-77
e-mail: lgb@lviv.farlep.net
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
 

Особлива інформація на 30.03.2012

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
29.03.2012 Призначено Голова ревiзiйної комiсiї Крiлик Стефан Кiпрiянович КВ, 514018, 29.09.2000, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,003
Зміст інформації 5. 29 березня 2012 р. вiдбулося засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Львiвгуртбакалiя", на якому прийнято рiшення призначити Головою Ревiзiйної комiсiї Емiтента - Крiлика Стефана Кiпрiяновича (Паспорт серiї КВ № 514018, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 29.09.2000 р.), який володiє 9 акцiями Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала: Завiдуючий матерiально-технiчним складом ПАТ "Львiвгуртбакалiя". Особу призначено на посаду строком на 1 (один) рiк.
29.03.2012 Призначено Член ревiзiйної комiсiї Крiлик Стефан Кiпрiянович КВ, 514018, 29.09.2000, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,003
Зміст інформації 3. 29 березня 2012 р. вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Львiвгуртбакалiя", якi прийняли рiшення призначити Членом Ревiзiйної комiсiї Емiтента - Крiлика Стефана Кiпрiяновича (Паспорт серiї КВ № 514018, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 29.09.2000 р.), який володiє 9 акцiями Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала: Завiдуючий матерiально-технiчним складом ПАТ "Львiвгуртбакалiя". Особу призначено на посаду строком на 1 (один) рiк.
29.03.2012 Призначено Член ревiзiйної комiсiї Ярмiцька Ольга Михайлiвна КА, 070947, 28.03.1996, Городоцьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi 0,003
Зміст інформації 4. 29 березня 2012 р. вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Львiвгуртбакалiя", якi прийняли рiшення призначити Членом Ревiзiйної комiсiї Емiтента - Ярмiцьку Ольгу Михайлiвну (Паспорт серiї КА № 070947, виданий Городоцьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi 28.03.1996 р.), яка володiє 9 акцiями Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк посад, якi особа обiймала: Завiдуюча складом ПАТ "Львiвгуртбакалiя" . Особу призначено на посаду строком на 1 (один) рiк.
29.03.2012 Звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Ребот Галина Степанiвна КА, 800245, 07.04.1998, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй област 0,003
Зміст інформації 29 березня 2012 р. вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Львiвгуртбакалiя", якi прийняли рiшення звiльнити з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Емiтента - Ребот Галину Степанiвну (Паспорт серiї КА № 800245, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 07.04.1998 р.), яка володiє 9 акцiями Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi 1 (один) рiк.
29.03.2012 Звільнено Член ревiзiйної комiсiї Крiлик Стефан Кiпрiянович КВ, 514018, 29.09.2000, Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 0,003
Зміст інформації 2. 29 березня 2012 р. вiдбулися рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Львiвгуртбакалiя", якi прийняли рiшення звiльнити з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Емiтента - Крiлика Стефана Кiпрiяновича (Паспорт серiї КВ № 514018, виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 29.09.2000 р.), який володiє 9 акцiями Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi 1 (один) рiк.