ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ: 01553327
Телефон: 032-270-62-77
e-mail: lgb@lviv.farlep.net
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
 
Дата розміщення: 13.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиМай Костянтин Владиславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.1. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Голова Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ » Май Костянтин Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Май К. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГончар Тетяна Володимирівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.2. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Гончар Тетяна Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Гончар Т. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Гончар Т. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нікого не обрано
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиЯковенко Антон Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.3. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Яковенко Антон Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Яковенко А. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВовчановський Євген Івановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.4. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Вовчановський Євген Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиГороднічев Олексій Петровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.5. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Городнічев Олексій Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Городнічев О. П. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Городнічев О. П. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіталу Товариства. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість даної особи, повноваження якої припинено, на дану посаду нікого не обрано
12.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїТрасківська Ольга Анатоліївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.6. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Голова Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Трасківська Ольга Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїБоєва Галина Анатоліївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.7. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Боєва Галина Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЧаус Олена Яківнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.8. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ: Член Ревізійної комісії ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» Чаус Олена Яківна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Чаус О. Я. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Особа перебувала на даній посаді 11 місяців 25 днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиМай Костянтин Владиславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.9. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Май К. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиЯковенко Антон Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.10. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Наглядової ради Товариства Яковенко Антон Вікторович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Яковенко А. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Яковенко А. В. є представником акціонера емітента Дочірнього підприємства «Кондитерська корпорація «РОШЕН» (ідент. код юр. особи 25392188, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26/9). ДП «КК «РОШЕН» володіє 283 215 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 495 626 грн. 25 коп., що складає 87,6208 % статутного капіталу Товариства. Інші посади, які Яковенко А. В. обіймав протягом останніх п’яти років: генеральний директор ТОВ "Управляюча компанія "ТЕРРА ФУД"; фінансовий директор ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиВовчановський Євген Івановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.11. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Наглядової ради Товариства Вовчановський Євген Іванович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Вовчановський Є. І. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Вовчановський Є. І. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Інші посади, які Вовчановський Є. І. обіймав протягом останніх п’яти років: начальник відділу ДП "Укрпромінвесткондитер"; директор з підготовки виробництва ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїТрасківська Ольга Анатоліївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.12. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїБоєва Галина Анатоліївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.13. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Ревізійної комісії Товариства Боєва Галина Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Боєва Г. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Боєва Г. А. обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноЧлен Ревізійної комісіїЧаус Олена Яківнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.14. Річними загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: член Ревізійної комісії Товариства Чаус Олена Яківна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пропозиція акціонера, який володіє більш ніж 10 % у статутному капіталі Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Чаус О. Я. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Чаус О. Я. обіймала протягом останніх п’яти років: провідний юрисконсульт ДП «КК «РОШЕН»; начальник юридичного відділу ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиМай Костянтин Владиславовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.15. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Голова Наглядової ради Товариства Май Костянтин Владиславович (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обраний на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зі складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Май К. В. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Май К. В. є представником акціонера емітента Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрально – Європейська кондитерська компанія» (ідент. код. юр. особи 23163839, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А). ТОВ «ЦЄКК» володіє 34 557 шт. простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 60 474 грн. 75 коп., що складає 10,6912 % статутного капіталу Товариства. Інші посади, які Май К. В. обіймав протягом останніх п’яти років: заступник директора зі збуту ДП «КК «РОШЕН»; директор з продажів ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.04.2017ОбраноГолова Ревізійної комісіїТрасківська Ольга Анатоліївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
2.16. Ревізійною комісією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» 12 квітня 2017 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: Голова Ревізійної комісії Товариства Трасківська Ольга Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), обрана на строк 3 (три) роки. Підстава такого рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ». Трасківська О. А. акціями ПАТ «ЛЬВІВГУРТБАКАЛІЯ» не володіє. Інші посади, які Трасківська О.А. обіймала протягом останніх п’яти років: начальник відділу консолідації ВАТ «Миронівський хлібопродукт»; начальник відділу міжнародних стандартів фінансової звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник відділу з планування, аналізу і звітності ТОВ «Телесвіт»; начальник управління звітності ДП «КК «РОШЕН». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.