ПрАТ "РІЕЛЕКСПЕРТ"

Код за ЄДРПОУ: 01553327
Телефон: 032-270-62-77
e-mail: lgb@lviv.farlep.net
Юридична адреса: 79035, м. Львів, вул. Бузкова, 2
 
Дата розміщення: 31.03.2014

Особлива інформація на 28.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГенеральний директорЗазуляк Тарас ІвановичКВ, 013167, 24.11.1998, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який особу було обрано на дану посаду. Посадова особа Зазуляк Тарас Іванович (Паспорт: серія КВ номер 013167 виданий 24.11.1998 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) рік.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняГудименко Лариса ВасилівнаКА, 439245, 10.06.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області0.0414
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який особу було обрано на дану посаду. Посадова особа Гудименко Лариса Василівна (Паспорт: серія КА номер 439245 виданий 10.06.1997 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.0414%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) рік.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняКорнай Іван МиколайовичКА, 384965, 24.03.1997, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну, на який особу було обрано на дану посаду. Посадова особа Корнай Іван Миколайович (Паспорт: серія КА номер 384965 виданий 24.03.1997 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) рік.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняЗазуляк Тарас ІвановичКВ, 013167, 24.11.1998, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі необхідність обрання членів Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Посадова особа Зазуляк Тарас Іванович (Паспорт: серія КВ номер 013167 виданий 24.11.1998 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 (один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний Директор ПАТ «Львівгуртбакалія». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняГудименко Лариса ВасилівнаКА, 439245, 10.06.1997, Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області0.04114
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі необхідність обрання членів Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Посадова особа Гудименко Лариса Василівна (Паспорт: серія КА номер 439245 виданий 10.06.1997 р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0.04114%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 (один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 134 шт. простих іменних акцій.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняКорнай Іван МиколайовичКА, 384965, 24.03.1997, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» 28.03.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі необхідність обрання членів Дирекції Товариства на новий термін повноважень. Посадова особа Корнай Іван Миколайович (Паспорт: серія КА номер 384965 виданий 24.03.1997 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 (один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
д/нОбраноГенеральний директорЗазуляк Тарас ІвановичКВ, 013167, 24.11.1998, Залізничним РВ УМВС України у Львівській області0
Зміст інформації:
28 березня 2014 р. Наглядова рада ПАТ «Львівгуртбакалія» прийняла рішення про обрання Зазуляка Тараса Івановича (Паспорт серії КВ № 013167 виданий 24.11.1998 р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області) на посаду Генерального Директора терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: необхідність обрання Генерального Директора з числа членів Дирекції Товариства, обраних Наглядовою радою Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою ПАТ «Львівгуртбакалія». Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний Директор ПАТ «Львівгуртбакалія». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа володіє 00 шт. простих іменних акцій, що складає 00, 00 % у статутному капіталі ПАТ «Львівгуртбакалія». Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.